آثار لیلا اکبرپور - نمایشگاه آثار انتزاعی

بدون عنوان

تاریخ اثر: 1382

ابعاد: 150*100 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

بدون عنوان

تاریخ اثر: 1382

ابعاد: 150*100 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

بدون عنوان

تاریخ اثر: 1382

ابعاد: 150*100 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

بدون عنوان

تاریخ اثر: 1382

ابعاد: 150*100 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

بدون عنوان

تاریخ اثر: 1382

ابعاد: 150*100 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

بدون عنوان

تاریخ اثر: 1382

ابعاد: 150*100 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

بدون عنوان

تاریخ اثر: 1382

ابعاد: 150*100 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

بدون عنوان

تاریخ اثر: 1382

ابعاد: 150*100 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

بدون عنوان

تاریخ اثر: 1380

ابعاد: 50*70 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا

بعد از جنگ

تاریخ اثر: 1380

ابعاد: 50*70 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا

بدون عنوان

تاریخ اثر: 1381

ابعاد: 50*70 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا

بدون عنوان

تاریخ اثر: 1381

ابعاد: 50*70 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا

روزی خواهم آمد

تاریخ اثر: 1383

ابعاد: 50*70 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا

بدون عنوان

تاریخ اثر: 1384

ابعاد: 50*70 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا

بدون عنوان

تاریخ اثر: 1380

ابعاد: 50*70 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا

بدون عنوان

تاریخ اثر: 1384

ابعاد: 50*70 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *