نمایشگاه نقاشی – آن سرو

آثار نقاشی

16 تا 26 مهرماه 1400

به عنوان یک نقاش تجربى طى بیست و پنج سال اخیر که دائم براى دیدن آثار هنرى و تاریخى به گالرى ها و موزه هاى متعدد مى رفتم همیشه آثارى مى دیدم که بسیار در من تأثیر گذار بود و براى کارهاى خودم راهى جز مطالعه و تجربه هاى شخصى نداشتم ، مطالعه روى معمارى ایرانى ، نگارگرى و نقاشى ایرانى در چند سده اخیر، مطالعه روى خطوط قدیمى ایرانى، تاریخچه اتفاقات اجتماعى و سیاسى قدیم ایران ، تاریخ ادبیات ایران و آشنایى با شعر و گوش سپردن به آثار موسیقى نواحى ایران و موسیقى اصیل ایرانى بخصوص آثار استاد محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان بسیار تأثیر گذار بود و بسیار تلاش کردم تا کارهایی که ارائه میدهم با آثار دیگران متفاوت و با نگاهى دیگر باشد ، همه کارهاى ارائه شده در این نمایشگاه از رنگ هاى آکرلیک همراه با ترکیب مواد دیگر نقاشى است ، باشد که قبول افتد و در نظر آید …
على قهرمانى
مهر ١۴٠٠

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *