موزه‌ی خیالی
the imaginary museum

نوشته بن ایستهام

انتشارات تی‌ال‌اس ۲۰۲۰

 

منتقد بریتانیاییِ آثار هنری در این کتاب بر اساس خاطرات و قوه‌ی تصور خود موزه‌ای خیالی مملو از پیچیده‌ترین آثار هنری جهان را طراحی کرده است. ایستهام خواننده را به قدم زدن در این فضا دعوت می‌کند تا خود همچون راهنمای موزه برخی از تجارب، دریافت‌ها و مفاهیم هنری را توضیح دهد. این کتاب به منزله‌ی نوعی مقدمه برای درک هنر معاصر به شکلی داستانی با مشارکت نگهبانان، بازدیدکنندگان، هنربان‌ها و هنرمندان و منتقدانِ خیالی، ماهیت پیچیده‌ی زمانه‌ را از طریق هنرش نشان می‌دهد. بن ایستهام بصیرت‌ها و مهارت‌هایی به خواننده می‌آموزد تا خود به صورت‌بندی و بیان عقیده‌ و ارزیابی‌اش از آثارهنری معاصر دست یابد. او معتقد است با گفتگو درمورد هنر ما یاد می‌گیریم که در مورد خود و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم سخن گوییم. بدین ترتیب هنر راهی میانبر و منحصربفرد برای شناخت خود و جهان دراختیارمان می‌گذارد.