clue painting exhibition

نمایشگاه نقاشی سرنخ

لی لی افخمی 18 تا 28 شهریورماه 1401 ضمیر ناخودآگاه به دلیل رابطه ای که با فطرت آدمی دارد راهی برای نزدیک شدن به حقیقت