اخبار

Slavery-Exhibition

نمایشگاه برده‌داری (Slavery)

موزه رایکس شهر آمستردام، تاریخ افتتاحیه ۳۰ ام مه در موزه رایکس، سابقه استعمار ۲۵۰ ساله برده‌داری متعلق به ۴ قاره جهان در قالب آثار

Slavery-Exhibition
نمایشگاه برده‌داری (Slavery)

موزه رایکس شهر آمستردام، تاریخ افتتاحیه ۳۰ ام مه در موزه رایکس، سابقه استعمار ۲۵۰ ساله برده‌داری متعلق به ۴ قاره جهان در قالب آثار