نمایشگاه پوستر – فضای مجازی 1950

نمایشگاه پوستر

الهه سادات رحمت آباد شیرازی – مریم سمی زاده – آذین گلی حقیقی

21 تا 26 آبانماه 1400

نام نمایشگاه: 1950
فضای مجازی یعنی شکستن مرزها. عرصه ای که در آن انسان هویت (یا خود) جدیدی خلق می‌کند؛ فارغ از هنجارهای اجتماعی و یا هر گونه باید و نباید؛ یک مفهوم فردی و همچنین بین‌المللی که یک فناوری دیجیتال گسترده و به هم پیوسته را توصیف می‌کند.
دنیای مجازی وابستگی درونی بین علم، هنر، تکنولوژی و…. است. علم هنر و حقیقت به معنای به حقیقت پیوستن جامعه ای بهتر است.
ظهور فناوري هاي نوين ارتباطي، دگرگوني بنياديني در ارتباطات انساني ايجاد کرده است. رسانه های نوین در فرایند ارتباطات می توانند دارای تاثیرات مثبت و یا منفی باشند.
آغاز شکل گیری اینترنت را میتوان دهه 1950 دانست. که این آغازی بود بر شروع تحولی عظیم در فرهنگ، هنر، ارتباطات، علوم و در واقع تمام موضوعات و جوانب.
ارتباطات دانسته ها و شاید کل امور زندگی به فضای محازی وابسته شده است. برآنیم تا آثار منفی و مثبت این فضا را به نمایش در آوریم تا بر اهمیت آن تاکید و در کنترل میزان ورود آن به زندگی بیشتر دقت شود.

cyberspace-artists

الهه سادات رحمت آباد شیرازی – مریم سمی زاده – آذین گلی حقیقی

آثار این نمایشگاه

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:آذین گلی حقیقی

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ و ایلستریتور )

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:آذین گلی حقیقی

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:آذین گلی حقیقی

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:آذین گلی حقیقی

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:آذین گلی حقیقی

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:آذین گلی حقیقی

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:مریم سمی زاده

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:مریم سمی زاده

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:مریم سمی زاده

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:مریم سمی زاده

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:مریم سمی زاده

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:مریم سمی زاده

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:الهه السادات رحمت آباد شیرازی

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:الهه السادات رحمت آباد شیرازی

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:الهه السادات رحمت آباد شیرازی

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

عنوان:دنیای مجازی

طراحی:الهه السادات رحمت آباد شیرازی

اندازه:۴۰×۶۰

سال :۱۴۰۰

تکنیک:دیجیتال(فتوشاپ)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *