زندگی

اندازه اثر:۲۰×۳۰

تکنیک:مرکب/تذهیب

اندازه قاب:۵۰×۷۰

شعر:زندگی چرخش یک قاصدک است زندگی لبخندیست که نشسته بر لبان من و تو زندگی یک رویاست که تو امروز به آن مینگری زندگی باران است

برای قیمت تماس بگیرید