آثار لیلا اکبرپور - نمایشگاه 96

دختر باده گسار

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

دختر رامشگر

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

زن درباری با گلهای رز

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

دختر ترسا

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

چهره فتحعلیشاه

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

شاهزاده قاجاری

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

دختر رامشگر

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

دختر نوازنده

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

خنس خاتون

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

دختر و طوطی

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

شاهزاده قاجاری

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

دو ندیمه درباری

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

زن و جام شراب

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

چهره فتحعلیشاه

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

حضرت یوسف و دو آهو

تاریخ اثر: 1395

ابعاد: 40*21 سانتیمتر

تکنیک: ترکیب مواد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *