ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند….

عنوان: ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند….
شاعر؛حافظ تکنیک:ترکیب مواد
اندازه:۱۱۰×۱۴۳
جنس:پارچه بوم
سال :۱۴۰۱

28,000,000 تومان

موجود